Главная » 2018 » Февраль » 13 » Період карантину
15:27
Період карантину

 Зазвичай, період карантину відчутно позначається на успішності, а щоб цього не сталося застосуємо дистанційне навчання;)
7 клас
Узагальнення та систематизація знань з теми: "Початкові хімічні поняття".

І варіант
1.Вірю, не вірю.
Із запропонованих тверджень виберіть вірні:
1. Хімія – це наука, яка вивчає хімічні речовини.
2. Всі хімічні речовини можуть перебувати у складі чистої речовини чи суміші.
3. Суміш є однорідною, якщо компоненти суміші можна побачити неозброєним оком.
4. Прикладами однорідних сумішей є повітря, молоко, газована вода та суміш олії з водою.
5. До неоднорідних сумішей можна віднести кров, ґрунт, дощову воду, суміш піску з водою .
6. Речовина складається з молекул, молекули з атомів.
2.Виправ помилки
1. Речовина складається з молекул, які в свою чергу з протонів.
2. Атом складається з протонів та електронної оболонки.
3. Ядро має негативний заряд, електронна оболонка – позитивний .
4. До складу ядра входить два види нуклонів, а саме: протони та електрони .
5. Маса протону дорівнює одиниці, заряд – негативний.
6. Маса нейтрону дорівнює одиниці, заряд – позитивний .
3. Зобразити хімічними символами такі елементи:
Цинк, Гідроген, Меркурій, Ферум, Силіцій, Плюмбум, Нітроген, Натрій, Оксиген, Фосфор, Кальцій, Карбон, Хлор, Барій, Бром, Алюміній, Аурум, Сульфур.
ІІ варіант
Вірю, не вірю.
Із запропонованих тверджень виберіть вірні:
1. Атоми складаються з ядра та позитивно зарядженої електронної оболонки.
2. До складу ядра входять протони та нейтрони.
9. Протон має позитивний заряд.
10. Атом в цілому електронейтральний.
11. Йони, на відміну від атомів мають позитивний чи негативний заряд.
12. Найбільш розповсюдженим елементом у Всесвіті є Карбон.
2.Виправ помилки
1.Маса протону також дорівнює одиниці, а заряд – відсутній.
2. Найбільш розповсюдженим елементом у Всесвіті є Гелій .
3. Йони мають негативний заряд .
4. Найбільш розповсюдженим елементом на землі є Гідроген .
5. Однакові за будовою протони, єднаючись між собою утворюють хімічний елемент .
6. Заряд ядра атома обумовлюють електрони .
3. Зобразити хімічними символами такі елементи:
Іод, Купрум, Калій, Кальцій, Сульфур, Магній, нітроген, Карбон, Хлор, Алюміній, Силіцій, Аргентум, манган, Плюмбум, натрій, Ферум, гідроген, Фосфор.
 
І варіант
1. Визначити валентність елементів у сполуках: К2О; НСL Al2O3 ; CH4; P2O5 ; NH3, Fe2O3 ;N2O.
2. Знаючи валентність елементів, складіть формули таких сполук:
I         IV III II   I II   III    IV    V I
NaO, CO,Cr S, NaS, BO, SiO, PCl,
  I I         III I
AgCl , FeCl.
3. Скласти формулу речовини, молекула якої складається: з одного атома Гідрогену, одного атома Нітрогену і трьох атомів Оксигену та обчислити відносну молекулярну масу.
ІІ варіант
1. Визначити валентність елементів у сполуках: Al2S3; CaO; Na2S; NO; MgS; FeO; ZnS; HI; H2S; CaCl2.
2. Знаючи валентність елементів, складіть формули таких сполук:
III   IV      V I    I       IV    IV     I      II   I
NH, S O, P Cl, NaO, CO, C Cl, HO,BaCl,
III    VI
P H, S O.
3. Скласти формулу речовини, молекула якої складається: двох атомів Гідрогену, одного атома Силіцію і трьох атомів Оксигену та обчислити відносну молекулярну масу.
І варіант
1. Визначити валентність елементів у сполуках: Al2S3; CaO; Na2S; NO;MgS; FeO; ZnS; HI; H2S; CaCl2.
2. Знаючи валентність елементів, складіть формули таких сполук:
III IV V I IV IV I II I
NH, S O, P Cl, NaO, CO, C Cl, HO,BaCl,
III VI
P H, S O.
3. Скласти формулу речовини, молекула якої складається: з двох атомів Гідрогену, одного атома Карбону і трьох атомів Оксигену та обчислити відносну молекулярну масу.
4. Обчисліть масову частку кожного елемента в сполуці
Cr(OH)3
ІІ варіант
1. Визначити валентність елементів у сполуках: К2О; НСL; Al2O3; CH4;P2O5; NH3, Fe2O3; N2O.
2. Знаючи валентність елементів, складіть формули таких сполук:
I IV III II I II III IV V I
NaO, CO,Cr S, NaS, BO, SiO, P Cl,
I I III I
AgCl , FeCl.
3. Скласти формулу речовини, молекула якої складається: з трьох атомів Гідрогену, одного атома Фосфору і чотирьох атомів Оксигену та обчислити відносну молекулярну масу.
4. Обчисліть масову частку кожного елемента у сполуці
Al(OH)3
Питання для підготовки до самостійної роботи в 9 класі
Тема: «Метан та його гомологи. Ненасичені вуглеводні»
1. Вставте пропущені слова метан, етан, … , бутан, пентан, … ;
(а) декан і нонан; (в) пропан і гептан; (б) пропан і гексан; (г) гексан і пропан.
2. Формула насиченого вуглеводню, що містить 8 атомів Карбону
(а) С8Н18; (в) С8Н14, (б) C8H16, (г) усі неправильні
3. Етиленові вуглеводні вступають у реакції
(а) приєднання, (в) часткового окиснення, (б) полімеризації, (г) хімічно інертні.
4. Формула ацетиленового вуглеводню, що містить 4 атоми Карбону
(а) С4Н6, (б) С4Н10, (B) C4HS, (Г) С4Н12.
5. Формула етиленового вуглеводню, що містить 4 атоми Карбону
(а) С4Н6, (б) С4Н8, (в) С4Н10, (г) С4Н14.
6. Унаслідок неповного окиснення метану утворюється
(а) вуглекислий газ; (в) хлороводень; (б) водень; (г) чадний газ.
7. Карбоновий ланцюг парафінів має форму
(а) кільчасту; (в) зигзагоподібну; (б) лінійну; (г) жодну з названих
8. Визначте , який об'єм кисню необхідний для спалювання 60 л метану:
(а) 30 л, (в) 120 л, (б) 60 л, (г) 180 л.
9. Вставте пропущені слова: Метан можна виявити ...
(а) на Марсі; (в) на заболоченій водоймі; (б) у полі; (г) у газовій мережі.
10. Спільні ознаки ізомерів
(а) якісний склад, (в) хімічна будова, (б) кількісний склад, (г) властивості.
11. Молекула метану має форму
(а) ромба; (в) ланцюга; (б) тетраедра; (г) жодну з названих.
12. Відмінні ознаки гомологів
(а) якісний склад; (в) хімічна будова; (б) кількісний склад; (г) фізичні властивості.
13. Поліетилен має властивості
(а) електроізоляційні, (в) хімічну стійкість,
(б) негорючість, (г) розчинність.
14. Парафіни вступають у реакції
(а) горіння, (г) розкладу,
(б) відновлення; (д) окиснення перманганатом калію
(в) заміщення;
15. У результаті нагрівання до 1000 °С без доступу кисню з метану можна добути
(а) вуглець і водень; (в) вуглекислий газ і воду;
(б) пропан і бутан; (г) бензин.
16. Реакція ненасичених вуглеводнів із бромом належить до типу реакцій
(а) заміщення, (в) розкладу,
(б) приєднання, (г) окиснення.
17. Ацетиленові вуглеводні вступають у реакції
(а) гідрування, (в) повного окиснення,
(б) бромування, (г) хімічно інертні.
18. Реакція полімеризації належить до типу реакцій
(а) заміщення, (в) розкладу,
(б) приєднання, (г) окиснення.
19. Вставте пропущені слова:
Застосування метану як палива базується на його властивості ... з виділенням ...
(а) розчинятися, бульбашок; (в) розкладатися, вугілля;
(б) горіти, теплоти; (г) вибухати, водню.
20. Відмінні ознаки ізомерів
(а) відносна молекулярна маса, (в) хімічна будова,
(б) молекулярна формула, (г) властивості.
21. Поліетилен має властивості
(а) горючість,
(б) термопластичність,
(в) електропровідність,
(г) не має жодної з цих властивостей.
22. Формула насиченого вуглеводню, що містить 7 атомів Карбону
(а) С7Н14; (в) С7Н16;
(б) С7Н12; (г) усі неправильні.
23. Спільні ознаки гомологів
(а) якісний склад; (в) хімічна будова;
(б) кількісний склад; (г) хімічні властивості.
24. Визначте , який об'єм кисню необхідний для спалювання 80 л етилену:
(а) 80 л, (в) 240 л,
(б) 160 л, (г) 40 л.
25. Характерні реакції парафінів
(а) з киснем за стандартних умов;
(б) з хлором під дією сонячних променів;
(в) з сульфатною кислотою під час нагрівання;
(г) з водою за кип'ятіння;
(д) розщеплення за підвищеної температури.
Категория: (Хімія) - Димченко Марія Олександрівна | Просмотров: 465 | Добавил: mdmasher2012 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 mdmasher2012 • 17:22, 13.02.2018 [Материал]
Готуємося до контрольної роботи!!! biggrin
avatar